← Alles over de Sustainable Interior Design Awards

Sustainable Product Evaluation Model

Wat maakt een product dan duurzaam? Er is geen eensluidende definitie aangezien er veel factoren een rol spelen. Alle producten die we produceren, hebben impact op de omgeving. Dus als we praten over een duurzaam product is het beter om het te zien als een relatieve term die de sociale-, technische- en milieuaspecten van een product vergelijkt ten opzichte van een aspirationele nullijn of standaard.

Met het door Flinders ontwikkelde Sustainable Product Evaluation Model nemen we een zestal criteria van duurzaamheid onder de loep. Het model is gebaseerd op de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals = SDA's) van de Verenigde Naties (UNESCO, 2015). Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. 

Download hier het Sustainable Product Evaluation Model in het Nederlands.  
Download here the Sustainable Product Evaluation Model in English. 

Sustainable Product Evaluation Model

Sustainable Product Evaluation Model

Bron: Sustainable Product Evaluation Model (Flinders, 2019)

Met de zes criteria is het mogelijk om designproducten met elkaar te vergelijken en een score te geven. Elk criterium kent een vijfpuntsschaal (Likertschaal). Getal 1 staat voor helemaal niet aanwezig en getal 5 staat voor buitengewoon goed. Elk criterium heeft een evengrote waarde in het eindoordeel van de duurzaamheid van het product. Download hier het Sustainable Product Evaluation Model dat Flinders heeft ontwikkeld in het Nederlands. Via deze link vind je het Sustainable Product Evaluation Model in het Engels.